Начало Новини Фотогалерии Карта на сайта За нас Членове Връзки Пишете ни  

Подбрано за Вас:

Екология: 5 материала Екология (5)
Любопитно планините: 0 материала Любопитно планините
Пирин: 6 материала Пирин (6)
Рила: 2 материала Рила (2)
Стара планина: 1 материала Стара планина (1)
Пътеписи: 24 материала Пътеписи (24)
търсене в сайта:
 
Ново:

Абонамент за в-к "Ехо"
Нова книга - географски и етимологичен речник на Пирин
Преходите на ТЕПД "Ореляк" през 2011 г.
Пътеводител за планината Беласица
ТЕПД "Ореляк" подкрепи издаването на нова книга за община Гоце Делчев

Последни коментари:

Едно много старо сказание. Северен Пирин (3)
Конете на Демяница (7)
Нова книга - географски и етимологичен речник на Пирин (1)
Неделен фоторазказ от Пирин (5)
Митове и реалност за големите ски курорти в България, зимна олимпиада София 2014 , Банско и Супер Боровец (5)
Ком - Емине през лето Господне 2006-то ч. 2 (Дни 7-12) (15)
Ком - Емине 1995 г. ч. 2 (дни 11 - 24) (5)
" Голям поход " - ще го бъде ли? (7)
Пътеводител за планината Беласица (1)
Езерата на Пирин (3)

RSS 2.0 Feeds
RSS 2.0

За нас
показвания: 12286


ТЕПД "Ореляк"
ТЕПД "Ореляк"
Едва ли групата хора, любители на пешеходния туризъм, събрали се през 1999 г. и нарекли групата си с шеговитото име Туристическо дружество “Мързел” са предполагали как ще се развие тази им идея. В следващите години туристическата мисия придобива по-различен смисъл - възприемат се принципите на екологичната идея, което довежда до мисълта да се създаде сдружение от нов тип. Така през месец март 2004 г. се ражда Туристическо, екологично и природозащитно дружество “Ореляк” – гр. Гоце Делчев (ТЕПД “Ореляк). Понеже в ядрото на новото сдружение е пешеходният туризъм то възприема за свой символ емблемата на ТД “Мързел” вече с новото име и за по-голямо удобство в общуването използва съкратеното наименование Туристическо дружество “Ореляк”.

ТЕПД “Ореляк, вече като юридическо лице, залага горе упоменатите принципи в своя устав като цели, задачи и средства за постигането им, основните, от които са:

  • Развитие, насърчаване и популяризиране на планинарската и природозащитна дейност;

  • Създаване на трайни навици за общуване с природата, насърчаване на младите хора да се занимават с туризъм и повишаване на екологичната им култура;

  • Подпомагане държавата и общините в осъществяване и развитие на програми за развитието на туризма и природозащитното дело;

  • Изготвя, организира и подпомага изпълнението на ежегоден календарен план на дружествените прояви;

  • Сътрудничи с туристически дружества, организации и юридически лица със сходна дейност в България и чужбина;

  • Организира информационна размяна на теоретични и практически постижения в областта на туризма, екологичното съзнание и култура.Членовете на ТЕПД "Ореляк" са хора с различни професии, занимания и живеещи в различни населени места. Те са обединени около едно нещо - любовта към туризма и българската природа, която е съдиняващото звено между тях. Ако вашите интереси съвпадат с нашите можете да се присъедините към мероприятия ни или просто да станете наши членове.

Предлагаме Ви да прочетете част III-та от нашия устав отнасящ се до членството в ТЕПД "Ореляк"

IІІ. ЧЛЕНСТВО
Правоспособност
Чл.10. (1) Членове на Дружеството могат да бъдат физически лица, които приемат настоящия Устав, плащат редовно членския внос, зачислени са в Дружеството и съдействат за постигане на неговите цели.
(2) Членове на Дружеството могат да бъдат и лица под 18 годишна възраст, но само с изричното писмено разрешение на техните родители или настойници.
Приемане на членове
Чл.11. Приемането на член става въз основа на писмена молба формуляр до Управителния съвет и издаване или зачисляване на членска карта от Дружеството. Молбата се придружава от заплащане на членския внос за годината.
Права на членовете
Чл.12. (1) Всеки член има следните права:
1. Да участва в управлението на Дружеството;
2. Да избира и да бъде избиран в органите за управление на Дружеството;
3. Да получава информация за дейността на Дружеството.
4. Да ползва имуществената база на Дружеството и клубовете по ред, определен от Управителния съвет;
5. Да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси по дейността на Дружеството;
6. Да привлича и да участва в обучението на нови членове;
7. Да бъде награждаван за заслуги към Дружеството;
8. Всеки автор, публикувал под името на Дружеството, има право да получи защита на своя авторски труд със съдействието и възможностите на Дружеството.
(2) Лица, които не членуват в Дружеството, но приемат неговите цели и Устав, след изричното разрешение на Управителния съвет за всеки отделен случай, могат да се ползват от всички права на член на Дружеството, с изключение на тези по ал. 1 т. 1 и 2.
Задължения на членовете
Чл.13. (1) Всеки член има следните задължения:
1. Да спазва Устава и решенията на органите за управление на Дружеството;
2. Да работи активно за осъществяване на целите на Дружеството и с прецизността и работата си да защитава името му;
3. Да опазва и поддържа дружественото и предоставеното му чрез Дружеството имущество;
4. Да заплаща редовно в приетия размер членския си внос;
5. Да поддържа своята теоретична и спортно-техническа подготовка;
6. Да предоставя на Дружеството информация, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи.
(2) За задълженията на Дружеството членът отговаря до размера на членския си внос. Той не отговаря лично за задълженията на Дружеството.

Туристическо, екологично и природозащитно дружество "ОРЕЛЯК", Гоце Делчев, 2004-2023

Всички права запазени. Никаква част от материалите и снимките по този сайт
не може да бъде копирана и използвана без изричното съгласие на ТЕПД "Ореляк".
За повече информация и допитвания по въпроса, се свържете с нас на адрес: oreliak@gbg.bg
e-mail: oreliak@gbg.bg